Consolidated Prize List of math Scholar Exam 2019

Wednesday, 22 May 2019 10:42

Consolidated Prize List of math Scholar Exam 2019

Prize winners

First Khanaj Mayuresh Mahadev 8956430496 9511670475 KOL1396 B 92 90
Second  Sarwade Girish Suresh 9552700274 9156227749 KOL1413 A 92 82
Third Patil Dhananjay Balasaheb 8806539404 9503087812 KRD0003 A 92 74

 

Math Scholar Winner

 

Consolidated Prize List of math Scholar Exam 2019

SR No Full Name of Student Contact Number Parent Contact Number Student Seat No Set  Marks 
1 Payal Umesh Pote 9595022101 9595022101 KOL1363 A 90
2 Tapadiya Tarun Radheshyam 9420352724 9922810301 KOL1408 A 90
3 Laddha Krishna Nitinkumar 9404957669 9404957669 KOL1418 B 88
4 Shinde sneha Shivaji 9960628325 9405580229 KOL1441 D 88
5 Chougule Soham Tanaji 7507657406 9766910943 KOL1532 D 88
6 Patil Swaroop Ananda 7720903735 9922357285 KOL1421 A 86
7 Pote Siya Vikrant 9561841321 9975136000 KOL1454 D 86
8 Walvekar Rutuja Ravindra 9527765719 9527765719 KOL1516 D 86
9 Adake Pradnya Prakash 9763755509 9421110837 KOL1399 D 84
10 Ishwar Sudeepkumar Vyas 9579999868 9673085599 KOL1410 C 84
11 Mahind Anish Vaibhav 9850928116 9850928116 KOL1412 D 84
12 Kadam Ritesh Satish 7058343856 9923140531 KOL1422 B 84
13 Shenavi Prathamesh Shivaji 9503519047 9503519047 KOL1398 C 82
14 Sohel Naushad Shedbale 9096211986 9921517876 KOL1505 A 82
15 Mayur Vijay Jain 7385699772 9422626393 KOL1522 A 82
16 Patil Pratiksha Chandrashekhar 8888695831 8669935830 KOL1916 B 82
17 Kamble Varun Milind 9822291920 9822291920 KOL1934 A 82
18 Mahajan Sanket Shrikrishna 9921129201 9403481353 SAN1313 D 80
19 Thorat Shubhada Shivaji 9766237427 8600674650 KOL376 D 78
20 Patil Payal Ravindra 9503603430 9689897176 SAN1009 C 76
21 Kharat Prathamesh Rajendra 9921015624 9921472585 SAN943 A 76
22 joshi pallavi suhas 9975186091 233232807 SAN552 D 76
23 Nangare Aniruddh Dinakar 9552742794 9545218354 SAN1381 A 76
24 Mohite Nayan Balkrishna 8459023608 8600009192 SAN313 D 74
25 Pawar Sarang Deepak 7447278730 9404321536 SAN1783 B 74
26 Gandhi Sanraj Ketan 9421222530 9421127585 SAN528 B 74
27 Patil Saya;i Suresh 8087809393 9970900344 SAN1013 A 72
28 Patil Tanvi Jalindar 9922802977 9922802977 SAN1011 D 72
29 Kadam Prathmesh Tukaram 9175621876 9767274758 SAN2083 A 72
30 Kaustubh Mukund Kadam 8379800941 8806072880 SAN545 B 72
31 Kedage Abhishek Dnyanadev 9420457481 9518586483 SAN1379 B 72
32 Hiren Dhanpati Shah 8208678300 8208708108 SAN532 C 70
33 Shinde Mandar Sanjay 8177920088 9763713060 SAN522 C 70
34 KULKARNI ANKITA DEEPAK 7020873728 9503380301 SAN222 B 70
35 Patil Servesh Pratap 9921532356 9975099498 SAN1417 A 70
36 Chougule Poonam Shivaji 9689902509 9964121749 BEL1470 A 62
37 Mane Priyanka Dilip 8310362071 8123490547 BEL1467 C 62
38 Sutar Sushant Sampat 7558408309 7558408309 KOL730 A 58
39 Shelake Suvarna Baban 9980734799 9740541918 BEL1284 D 56
40 Killedar Swapnali Aanapa 7741028947 8806907461 KOL760 D 54
41 Patil Akshata Parasharam 6363111839 9242664459 BEL1469 B 52
42 Nule Anand Prakash 8088174075 9663444483 BEL1549 B 50
43 Ghatage Vidya Vijay 8150066632 7090776632 BEL1463 C 50
44 Pallavi Subhas Khot 9686078386 9972956457 BEL1460 A 50
45 Awalekar Mahesh  Bhairinath 7756979114 8806985866 KOL754 D 50
46 Patil Shubham Nanaso 9373835959 9766050632 KRD0001 A 74
47 Mangale Akash Shankar 9637416914 9637277809 KRD0002 B 72
48 Khade Sneha Tanaji 9146420149 9767151211 KRD0007 C 62
49 Bhasme Gourav Rajendra 7447308523 8421402522 KRD0004 D 60
50 Shinde Tejaswini Ganesh 9325472490 9689560018 KRD0005 A 60
51 Jadhav Rutuja Hanmant 9404989046 9403165657 KRD0011 C 60
52 Chande Sayali Molind 7775966777 7588638661 KRD0006 B 52
53 Ghatage Payal Chandrakant 9067251253 8975785577 KRD0010 B 52
54 Kamble Akanksha Anil 9172016431 9970419924 KRD0012 D 50
55 Kashid Prasad Annasaheb 9970055955 9975707419 SOL2273 A 42
56 Vhate Samadhan Bhimrao 8600792886 7066396911 SOL2258 A 40

Toll Free. : 1800-233-1419/
Tel: +91 (2322) 253000/01

Fax +91-2322-252897

Copyright © 2022 Sharad Institute of Technology, College of Engineering
:::| powered by dimakh consultants |:::